WODAX logo hvid

WODAX hjælper med digitale løsninger

Det er vigtigt at der er sammenhæng med de digitale løsninger der anvendes i virksomheden eller foreningen. Det kan WODAX løse!

Hvad enten det drejer sig om hjemmeside, online markedsføring, IT eller økonomisystem.

Det krævet at du får afdækket fine behov og får et digitalt overblik.

Kontakt os for en gennemgang af dine digitale behov.

Hjemmeside, Administration & IT i balance!

Ganske enkelt, så gør vi meget ud af at se på hvad der i øjeblikket anvendes af systemer og hvad der fremadrettet specifikt har brug for. Det er ikke altid nødvendigt at anskaffe nyt. Ofte finder vi løsninger med eksisterende systemer eller tilføjelser hertil. Passer de systemer eller rutiner virksomheden har i dag ikke til det de har behov for, hjælper vi med at finde den rigtige løsning.

Og ofte skal det hele forenes med virksomhedens hjemmeside. Det er også hjemmesiden, der tit er kundens første indgangsvinkel til kundens første kontakt. Så det er vigtigt at kunden nemt kan finde siden – og ikke mindst nemt kan finde rundt på den.

Vores vision er at opnå balance mellem administration og brug af IT og online systemer, så det passer bedst til den pågældende virksomhed eller forening.

Opgaverne

WODAX tilbyder virksomheder administrations- , IT og WEB support på time- eller projektbasis. Opgaverne kan være alt fra en enkelt times assistance til komplette løsninger med f.eks. installation, opsætning og idriftsættelse af økonomisystem.

Vi har stor erfaring i at udarbejde arbejdsgange, så administrationen og IT systemer kommer til at balancere sammen med virksomhedens eller foreningens hjemmeside, online markedsføring og eventuelt shop.

Endvidere tilbyder WODAX IT-service og rådgivning i forbindelse med netværk, servere, hosting, hjemmesider, databaser o.lign.